gemstonebeads.nl

Fairy Stone

fairy stone hangers en informatie


Fairy Stone

Vindplaats: Canada
De figuren van de Fairy Stone zien er uit al kleine buitenaardse wezens, insecten of oude aardgodinnen. Het zijn pseudomorfen die ontstaan zijn toen Calsiet in glaciale klei terecht kwam. Als een Fairy Stone u adopteert, handelt hij als een ‘kleine helper’ die voor details zorgt en een veilige, voedende ruimte biedt waarin u spiritueel en praktisch kunt werken.
Deze zeldzame steen heeft een sterke band met moeder Aarde.fairy stone feeensteenWerking:
  • Voor het verwerken van oud zeer
  • Hij heft een vecht of vluchtreflex of een geconditioneerde reactie op en leert u hoe u positief op elke nieuwe situatie kunt reageren.
  • Bij artritis
  • Bij het oplossen van verkalking