gemstonebeads.nl

Formulier herroeping overeenkomst

Formulier herroepingovereenkomst
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

GEMSTONEBEADS
De Garst 3
1679 VA Midwoud

Adresgegevens kunt u ook vinden op de factuur en de verzendverpakking.
Mail: info@gemstonebeads.nl
Telefoon: 0610360778

Door gebruik te maken van de herroepingovereenkomst gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
  • de consument stuurt de artikelen retour binnen de wettelijke 14 dagen bedenktijd
  • de artikelen worden retour gezonden in de originele verpakking
  • de artikelen zijn onbeschadigd/ongebruikt
  • op maat gemaakte artikelen worden niet vergoed
  • er wordt €5.00 administratiekosten in rekening gebracht

— Ik deel u hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende artikelen van de volgende dienst herroep: 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY):                                    

— Factuurnummer:

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam consument:

— Adres consument:

  
 

— IBAN Rekeningnummer/naam rekeninghouder: 
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


 
 

— Datum(DD-MM-YYYY):