1500 heather gemstonebeads midwoud

Formulier herroeping overeenkomst

Formulier voor herroeping overeenkomst
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

GEMSTONEBEADS
De Garst 3
1679 VA Midwoud
Mail: info@gemstonebeads.nl
Telefoon: 0610360778

— Ik deel u hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende artikelen van de volgende dienst herroep: 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY):                                    

— Factuurnummer:

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument:

— Adres consument:

  
 

— IBAN Rekeningnummer: 
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


 
 

— Datum(DD-MM-YYYY):