gemstonebeads.nl

Pinoliet (ijsbloemen-magnesiet)

Pinoliet

Vindplaats: Oostenrijk
Pinoliet (Ysbloemenmagnesiet)
Magnesiet met Grafiet.