1500 heather gemstonebeads midwoud

Zwavel

Zwavel

 

Vindplaatsen: Italië, Bolivia, Griekenland, Zuid Amerika en vulkanische gebieden.(Japan, Indonesie)

Zwavel is geel met kleine doorschijnende kristallen. Zwavel is giftig bij inname. Zwavel is harsachtig en lost op in water. Zwavel is zeer bros en ontbrandt bij geringe temperatuurswisselingen zeer snel.

Zwavel is een belangrijke grondstof voor de chemische industrie. Het is nodig voor de productie van zwavelzuur en buskruit, het vulkaniseren van rubber en voor de productie van bestrijdingsmiddelen.

Werking:

  • Absorbeert negatieve energie en emoties
  • Bij huidaandoeningen
  • Bij koorts en infecties
  • Bij de emoties zoals woede-uitbarstingen en geweld

Hoort bij het zonnevlecht chakra.