1500 heather gemstonebeads midwoud

Basalt

Basalt

Basalt is een vulkanisch stollingsgesteente dat gevormd wordt door de stolling van lava.
De stolling van het basalt vindt plaats aan het aardoppervlak en daarom is basalt een uitvloeiingsgesteente.
Door de snelle afkoeling zijn geen grote kristallen gevormd.
Basalt wordt in Nederland veel toegepast als dijkbekleding, in kademuren en op golfbrekers en strandhoofden.

 
Werking:
  • Mentale stabiliteit
  • Geeft kracht zowel emotioneel als fysiek
  • Aardend
  • Stimuleert zelfheling
  • Positief voor vruchtbaarheid en geslachtsorganen
Hoort bij het  basis en heiligbeen chakra.