gemstonebeads.nl

Herkimmerdiamant kralen

Vindplaatsen: USA, Mexico, Spanje en Tanzania.

De Herkimmerdiamant is duur, helder maar goed verkrijgbaar. De Herkimmerdiamant heeft gewoonlijk een dubbeleinder.

Werking:
  • Bevordert de creativiteit
  • Stimuleert de geestelijke vermogens zoals, helderziendheid, spirituele visie en telepathie
  • Verheldert de chakra’s
  • Krachtige kristal voor het reinigen van elektromagnetische vervuiling
  • Sterke ontgifter
  • Programmeerbare steen
Hoort bij het kruinchakra.